Sugestii si reclamatii - Clinica ForteVita

Oricare sugestie ori reclamație referitoare la modalitatea de accesare a https://clinicafortevita.ro vor putea fi analizate numai în baza unei adrese scrise din partea Vizitatorilor, transmisă în format electronic la adresa de e-mail dedicată contact@clinicafortevita.ro sau prin intermediul formularului de contact disponibil pe pagina https://fortevita.ro/contact.

Adresa va trebui să cuprindă în mod obligatoriu datele de identificare ale persoanei (nume și prenume) și număr de telefon și adresa de e-mail. Totodată, adresa va trebui conțină o descriere a problemei sesizată care face obiectul reclamației.

După primirea reclamației, Deținătorul va furniza Vizitatorului un răspuns, în termen de maxim 30 de zile de la data primirii reclamației, cu descrierea masurilor implementate în scopul soluționarii problemei sesizate.

În caz de sesizare a vreunei neregularități, Vizitatorul are dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).