Chirurgie vasculara

Este specialitatea chirurgicală care se ocupă cu tratarea afecțiunilor legate de sistemul vascular, care pot fi de tip arterial, venos sau limfatic.

Medici